Vilken information behöver finnas med i användarvillkoren?

Det är viktigt att det i din e-handels användarvillkor framgår vilka villkor som gäller vid köpet. Användarvillkor finns till för att skydda både konsumenten och dig som e-handlare (för att någon då inte ska kunna hävda att de inte kände till villkoren och kräva pengarna tillbaka). Här listas de punkter som måste finnas med i användarvillkoren för e-handel:

  1. Vem som äger och ansvarar för webbplatsen. Skriv företagsnamn, organisationsnummer, fullständig adress (inkl. land), e-postadress och telefonnummer.
  2. Ångerrätt, ange om det är 14 dagar (eller något annat, 14 dagar är minimum) enligt konsumentköplagen. Eller om det finns ett undantag, skall detta framgå. Du kan läsa mera hos konsumentverket.
  3. Tydlig leveranspolicy måste finnas tillgänglig på hemsidan. Konsument ska informeras om uppskattad leveranstid (när varan skickas från er) för produkt/tjänst och regler för retur, återbetalning, annullering samt åldersgräns ska framgå.*
  4. Det ska framgå vilken sekretesspolicy som används för hantering av personuppgifter inklusive hantering och insamling av personlig information. Det bör anges att informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och att den inte säljs till tredje part (skriv att personuppgifter hanteras enligt PUL för Sverige).
  5. Lista de säkerhetsåtgärder som används på webbplatsen. Det ska framgå att kreditkortsuppgifter hanteras på en säker sida och överförs krypterat med SSL eller TLS. Detta ingår redan för Mondidos vanliga ”hostade” betalsida, och det enda som behöver göras är att skriva detta i AV (om du använder .js lösningen behöver du skaffa ett eget SSL/TLS-certifikat).

Kunden måste aktivt välja att acceptera villkoren genom en "kryssruta" eller annan bekräftelseknapp vid köp. Detta är för e-handlarens och kortbolagens trygghet så att kunden inte kan hävda att de inte har sett och godkänt användarvillkoren.

* OM LEVERANSTID
Leveranstid är den tid från det att kunden har betalat, tills dess att varan skickas från e-handlaren, alltså om du skickar en vara inom 24 timmar, är leveranstiden en dag. Om det är en digital produkt så som en e-bok som laddas ner genast efter köp, levereras varan omedelbart. Leveranstid för en tjänst t.ex. medlemskap, räknas ofta enligt inlösaren när tjänsten är fullt förbrukad (t.ex. om du säljer månadsprenumeration av en musiktjänst så som Spotify är leveranstiden den sista dagen, alltså 30 dagar. Detta eftersom konsumenten har rätt att få hela köpesumman tillbaka från inlösaren om tjänsten inte levereras i sin helhet).