Betalfönster i iframe

Ett Hosted Window - betalfönster kan antingen vara som en redirect eller ligga i en iframe.

Om iframe önskas så krävs det aktivering av Mondido för att betalfönstret ska tillåtas laddas i en iframe av säkerhetsskäl. Kontakta support för att aktivera stöd för iframe.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss