Koppla Slack till Mondido

Det finns många möjligheter att skicka meddelanden med Mondido till olika tjänster i samband med betalningar. Ett populärt sätt att hålla reda på både lyckade och misslyckade betalningar är att koppla Mondido till Slack för snabb övervakning. För att följa guiden nedan behöver du ett Slack-konto och ett konto hos Mondido som du enkelt kan skaffa här: https://access.mondido.com/sv/register.

Steg 1
Gå till Slack för att skapa en integration: https://api.slack.com/apps?new_app=1, fyll i ett bra namn som t.ex. ”MondidoSlack”. Välj sedan vilket workspace du vill ha dina meddelanden i.

Steg 2
Sedan aktiverar du att din Slack app ska skicka meddelanden till din kanal genom att klicka på ”Incoming Webhooks”.

Steg 3
Aktivera funktionen genom att sätta den till ”On” i högra hörnet.

Steg 4
Klicka på ”Add Webhook to Workspace” för att få upp rutan där du väljer vilken kanal som ska ta emot meddelanden, t.ex. till #general .

Steg 5
Kopiera sedan den unika länk som meddelanden ska skickas till t.ex. ”https://hooks.slack.com/services/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”.

Steg 6
Gå till Mondido för att ställa in Webhooks på https://admin.mondido.com/en/webhook_templates.
Välj sedan att skapa en ny Webhook template av typen ”Custom HTTP”.

Steg 7
Välj när den ska skickas till Slack, t.ex. ”After Payment”, och at den ska skickas med ”Post” och som ”JSON”.
I fältet URL klistrar du in den URL som du fick från Slack, t.ex. ”https://hooks.slack.com/services/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” .

Steg 8
Klicka på ”Advanced options” och skriv ett JSON meddelande i fältet ”Custom http body”.
Här kan du välja att fylla meddelandet med data från betalningen med Liquid syntax. 

Exempel:

{"text":"Hello, World! There was a payment with status {{transaction.status}},  for {{transaction.amount}} {{transaction.currency}}"}

Du kan fylla ditt meddelande med nästan all data som finns i betalningen, läs mer om Liquid här: https://doc.mondido.com/hosted#liquid-hw.

Steg 9
Spara sedan genom att klicka på ”CREATE NEW” för att sedan aktivera Webhooken.