Prenumerationer i WooCommerce

Det blir allt vanligare med återkommande betalningar för att ta betalt för både varor och tjänster. Har du en produkt som lämpar sig bra för medlemskap, prenumerationer eller andra typer av återkommande betalningar, då kan du erbjuda återkommande betalningar i WooCommerce.

Vårt plugin är gratis och det är samma transaktionsavgifter som för engångsköp. Här nedanför hittar du info om hur du kommer igång.

1. Avtal

Det krävs avtal som är anpassade för återkommande betalningar. Avtal för kortbetalning och direktbank går att ansöka om att få återkommande betalningar på. Det fungerar även med Mondidos egen faktura vid återkommande betalningar. 

Du kan börja med att testa betalningarna i testläge med testkort och när du är redo för det så fyller du i formuläret på den här sidan i vårt admin för att komma igång med ett riktigt avtal.

2. Installation av plugin

För att installera Mondidos WooCommerce-plugin följer du stegen i guiden Integrera Mondido i WooCommerce.

OBS. För prenumerationer måste även modulen "Mondido - Mondido Payments" konfigureras (till och med om den inte är aktiv).

3. Skapa prenumeration

 • Logga in i Mondidos admin
 • Gå till Planer
 • Klicka på ”skapa ny”
 • Döp planen och vid behov även en beskrivning

 • Lägg till Summa (A) för de valutor du har tillgängliga och önskar erbjuda dina konsumenter (det ska vara total summa inklusive moms, frakt etc.)
 • Uppläggningsavgift (B). Om du inte ska ha en startavgift sätter du 0.0 här.
  • Notera: Om planen är inställd för att dras enligt periodintervall (se C nedan) och inte har någon testperiod (se D nedan) inställd kommer det att göras 2 dragningar vid prenumerationsuppsättningen. Den första dragningen är den som kunden ser i betalfönstret och som sparar kortuppgifter och sätter upp prenumeraitonen. Efter det sker dragningen för första perioden.
  • Notera 2: Vid användning utav Trustly Autogiro för prenumerationer fungerar det inte med 0:- summa, utan det behöver vara något högre.
 • Lägg upp Periodintervall (C), Enhet för intervall och Perioder
  • Periodintervall = Hur ofta du vill att det ska dras
  • Enhet för intervall = Dagar eller månader
  • Perioder = I hur många dagar eller månader (Enhet för intervall) ska det dras så ofta (Periodintervall)
 • Testperiod (D) kan läggas till för att prenumeranter ska kunna testa gratis i det antal dagar som står här. Om du exempelvis skriver 7 här dras Summa först efter 7 dagar. Notera att Uppläggningsavgift alltid dras omgående och inte påverkas av testperioden.

EXEMPEL 1
Plan:
Periodintervall = 3
Enhet för intervall = månader
Perioder = 12
Resultat:
Den här planen kommer att dra pengar var tredje månad under 12 månaders tid, det vill säga under 1 år drar vi pengar en gång i kvartalet

EXEMPEL 2
Plan:
Periodintervall = 7
Enhet för intervall = dagar
Perioder = 365
Resultat:
Den här planen kommer att dra pengar var sjunde dag under en period på 365 dagar, det vill säga 1 gång i veckan under ett år.

 • Ange om du ska ha en test period i enheten dag efter så många dagar görs den första dragningen från det datum som din kund skapade prenumerationen. Om du exempelvis vill ha en månads testperiod som är gratis sätter du 30 här.
 • Klicka på ”skapa plan” nu är planen färdig.

4. Lägg till produkt

 • Nu går du in i WooCommerce igen och går in på produkter.
 • Lägger till den produkten som det ska gå att prenumerera på.
 • Döp den och beskriv den med bilder etc som du gör med en vanlig produkt
 • Under produkt data ska du klicka i att produkten ska vara:
  • Virtuell
  • Under ordinarie pris skriver du 0, du måste ange en siffra här för att det ska fungera.
  • Under reapris skriver du 0
  • Under subscriptionplan väljer du den planen du önskar använda för den aktuella produkten.
   Kryssa i "Add product to the recurring payments" om du vill att produkten ska vara inkluderad i prenumerationens återkommande transaktioner. Detta behövs om ni vill att momsen ska kunna räknas ut för det återkommande betalningarna. Notera dock att om en produkt är med kommer produktpriset att adderas till priset på den återkommande betalningen. Vi rekommenderar därför att ni har planens periodspris som 0 och använder priset på produkten som periodspris istället.
   Notera: om du får error under "subscription plan" se över om du har lagt in de nödvändinga inställningarna på "Mondido - Mondido Payments" modulen. (Du behöver inte ha modulen aktiv.)
 • Välj produktkategorier om du har flera som produkten ska synas under
 • Klicka på Uppdatera
 • Nu ska dina kunder kunna köpa produkten och skapa en prenumeration.

5. Kvitto 

Om din kund bara köper en prenumeration från dig och du satt uppläggningsavgiften till 0 kommer det första kvittot vid första prenumerationsdragningen. Har du en testperiod kommer kvittot inte direkt utan första gången kunden betalar för prenumerationen. Om din kund köpt flera saker av dig triggas prenumerationen i det kvittot men det står då att den kostar 0 SEK om det är det du har som uppläggningsavgift. I annat fall står din uppläggningsavgift där. Har du en uppläggningsavgift får kunden sitt kvitto direkt efter prenumerationsstart och då med summan för uppläggningsavgiften.

6. Skapa en webhook

Skapa en webhook som går till en adress hos er där ni samlar alla betalningar som gått fel, t.ex. om det saknas pengar på kortet. Detta är bra att göra för att dels kunna kontakta era kunder om det inte fanns pengar på kortet eller om kortet har gått ut (eller vad anledning är till att köpet nekats) och hjälpa till så att prenumeration går igenom eller så att ni kan avsluta prenumerationen om det skulle behövas. När dragningen nekas försöker vi att dra en gång per dag.

 • För att skapa webhook, gå in i Mondido admin och under webhookar
 • Under skapa webhook välj e-post
 • Under skapa e-postwebhook välj ”efter misslyckad betalning”
 • Fyll i den adress dit ni vill att den här informationen ska skickas.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss