Hämta data ur transaktionsobjektet

Denna guide beskriver hur du hämtar information om transaktioner till kvitton och rapporter.

Transaktionens data (transaktionsobjektet)

Du kan alltid se vilka fält (data) en transaktion har genom att gå till transaktionen (ett sätt är via transaktionslistan). Skrolla sedan ner och öppna transaktionsobjektet:

Notera att det kan finnas olika fält under "metadata" beroende på vilken plattform (WooCommerce, Shopify, API...) du använder.

Exempel - hämta ut transaktionens ID

transaction.id

transaction.id hämtar datan ur id-fältet för transaktioner.


Exempel - hämta ut kundens webbläsare

transaction.client_info.browser

transaction.client_info.browser hämtar information om vilken webbläsare kunden använt när de besökt betalfönstret:


Sammanfattning

Du kan hämta ut data från transaktioner på följande sätt: 1) bestäm vilken data som ska användas, 2) hitta motsvarande fält i transaktionsobjektet, 3) hänvisa till detta fält när du skapar ditt kvitto eller din rapport.

Vänligen kontakta oss på help@mondido.com om du har frågor eller problem. Vi hjälper gärna till!