Vad anger man under leveranstid?

När du signerar ett avtal för inlösande bank för kortbetalningar genom oss behöver vi viss information från dig, bland annat hur lång leveranstiden är, något som du även behöver ange i dina användarvillkor. Leveranstiden är den tid från det att kunden betalar tills dess att du skickar varan, men räknas på olika av inlösare och kortbolag beroende på om det är en tjänst eller vara som ska levereras.

Leveranstid för varor
Leveranstid för varor är den tid från det att betalningen har emottagits till dess att de skickas iväg, från t.ex. lagret. Alltså inte den tid tills kunden har emottagit varan. Om leveranstiden varierar går det bra att skriva ett genomsnitt på sajten, men hänvisa att kunden ska kolla under varje produkt.

Leveranstid för tjänster
Leveranstiden för en tjänst räknas ofta enligt inlösaren när tjänsten är fullt förbrukad. T.ex. om du säljer månadsprenumeration av en musiktjänst är leveranstiden den sista dagen i månaden, alltså 30 dagar. Detta eftersom konsumenten har rätt att få hela köpesumman tillbaka från inlösaren om du av någon orsak inte kan leverera tjänsten i sin helhet.

Leveranstid i användarvillkor
Det är viktigt att du anger leveranstid i de användarvillkor som kunden godkänner vid köpet. Om du skickar din vara inom 24 h, skriver du att leveranstiden är en dag, men du kan även för tydlighetens skull skriva hur lång tid det tar innan kunden får varan, t.ex. 2-3 dagar.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss