Kan jag ändra utseende på betalfönstret?

Du kan designa betalsidan enligt egna önskemål. Det gör du genom att följa stegen nedan. 

  • Logga in i Mondido's admin och gå till "Formulärmallar". 
  • Skapa en ny formulärmall genom att klicka på "Skapa ny", döp mallen så du känner igen den. 
  • Du kan bestämma dina egna färger på både bakgrund, betalformulär, knappar etc. genom att ändra i HTML. 
  • När du är klar så se till att klicka på "Uppdatera formulärmall" längst ner i mallen. 
  • Är du nöjd med ditt nya betalformulär och vill använda det gå tillbaka till sidan med formulärmallar, klicka på "Välj som standardmall" som står bakom den mall du skapat, då har du valt att det ska vara den mall som används per default för betalningar på din sida. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss