Utbetalningar

Utbetalningar sker vanligtvis nästkommande bankdag, men det kan variera. 

Utbetalningen bestäms i samband med genomgång av e-handlarens verksamhet. Om det är långa leveranstider med en specifik tjänst så kan utbetalningstiden förlängas.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss