Hur gör jag för att lämna ett klagomål?

Jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende.

För oss på Mondido är det viktigt att du är nöjd med vårt bemötande och med våra tjänster. Om du är missnöjd med hur vi hanterat ditt ärende eller det svar som vi lämnat, ber vi dig att skicka klagomål till vår kundservice på info@mondido.com.

Är du efter det inte nöjd med svaret du fått är du välkommen att mejla till vår klagomålsansvarige på: klagomalsansvarig@mondido.com. Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy.