Vilka länder stödjer Mondido

De länder som Mondido stödjer beror på var ditt bolag är registrerat och vilket/vilka betalsätt du använder. Vad gäller täckning internationellt är kortbetalning det absolut vanligaste, då många lokala kort i olika länder blir ett Visa eller Mastercard vid internationell betalning (då e-handlaren kommer från ett annat land än kortinnehavaren). Dankort är ett exempel på detta om e-handlaren kommer från Sverige.

E-handlare från Europa
Mondido tar emot ansökningar från bolag som är registrerade i Europa. Ansökningsförfarandet kan skilja sig en aning mellan olika länder.

Ta emot betalningar från världen
Vilka betalsätt som du ska erbjuda på din e-handel beror på vilka länder du säljer till, men även din målgrupp. De flesta i västvärlden har ett bank- eller kreditkort, vilket gör att kortbetalning alltid är ett naturligt alternativ. Om du säljer till en äldre befolkning eller dyrare produkter i Sverige, är det bra att även erbjuda faktura, medan om det är många yngre är det en fördel att även erbjuda Swish. Om du däremot säljer till USA är det bra att även lägga till PayPal och beroende på produkt/målgrupp kortet AMEX. Säljer du till företag i Norden är Business to Business-faktura ett nödvändigt alternativ. För Finland är det viktigt att tänka på att det vanligaste betalsättet är direktbank. Det går bra att kontakta oss på Mondido om du har frågor om betalsätt och olika länder.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss