Vilket avtal behöver jag för prenumerationsbetalningar?

Mondidos tjänst för återkommande- eller prenumerationsbetalningar med kort fungerar så länge som du har ett inlösenavtal genom oss som stödjer detta. Om du redan har ett avtal för vanliga engångsbetalningar, kan du oftast be den kortinlösare som du har ditt avtal via att de uppdaterar ditt avtal till att gälla även prenumerationer och/eller återkommande betalningar samt sparat kort.

Vad gäller återkommande betalningar med ett sparat kort räknas dessa alltid som högre risk än engångsköp, detta eftersom det inte sker en manuell inmatning av kortuppgifterna, och det finns därför en större bedrägeririsk. Det görs en extra riskkoll av inlösaren vid återkommande köp, vilket är orsaken till att man ofta skiljer på engångs- och återkommande betalningar i avtalen.